Program nejbližšího jednání

Aktuální jednání

Příští zasedání se bude konat v úterý 8. 10. 2019 ve 14 hod. v místnosti N2.35 na Technické 10. Programu příštího zasedání bude upřesněn.

Zápis z minulého jednání:

Usnesení z minulého jednání

Usnesení ze dne 21.6.2019:

Us365/1
AS FEKT schválil předložený návrh programu jednání.
Us365/2
AS FEKT schválil zápis ze zasedání AS FEKT č. 16 ze dne 7. 6. 2019.
Us365/3
AS FEKT vzal předložené žádosti o akreditace NMGR programů MPA-BIO a MPA-CAN na vědomí.
Us365/4
AS FEKT vzal předloženou Zprávu o hodnocení výuky za letní semestr 2018/19 na vědomí.

 

Zápisy akademického senátu