Program nejbližšího jednání

Aktuální jednání

Příští zasedání se bude konat v úterý 8. 10. 2019 ve 14 hod. v místnosti N2.35 na Technické 10. Programu příštího zasedání bude upřesněn.

Zápis z minulého jednání:

Usnesení z minulého jednání

Usnesení ze dne 8.10.2019:

Us366/1
AS FEKT schválil předložený návrh programu jednání.
Us366/2
AS FEKT schválil zápis ze zasedání AS FEKT č. 17 ze dne 21. 6. 2019.
Us366/3
AS FEKT dal souhlas se jmenováním Bc. Kateřiny Chroustovské za členku DK FEKT.
Us366/4
AS FEKT schválil předloženou směrnici děkana „Pravidla výpočtu pedagogického výkonu ústavu.
Us366/5
AS FEKT schválil předloženou směrnici děkana „Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných v anglickém jazyce na FEKT VUT v Brně.

 

Zápisy akademického senátu