Tisková zpráva

35. ročník mezinárodní konference Nekonvenční zdroje elektrické energie je tady!

datum: 12.05.2014

autor: Jiří Wagner

zdroj: FEKT VUT v Brně

soubor se zprávou: tz_NZEE2014-35_pripravy_140512.pdf

obsah zprávy:

35. ročník mezinárodní konference Nekonvenční zdroje elektrické energie je tady!

Další ročník mezinárodní konference NZEE se velmi rychle blíží. Zeptali jsme se proto na přípravy této akce toho nejpovolanějšího. Hlavního organizátora, doc. Ing. Petra Bači, Ph.D.

Pane docente, jak probíhají přípravy na Vaši konferenci? Vše se zdá býti v plném proudu.
Ano, je tomu tak. Do začátku konference nám zbývají cca 3 týdny, a proto finišujeme s přípravou. Program konference je již definitivně stanoven, nyní finalizujeme sborník konference a zajišťujeme jeho tisk. Komunikujeme s hotelem, kde bude NZEE probíhat a plánujeme jednotlivé činnosti tak, aby nic nerušilo hladký průběh a vše na sebe navazovalo. Zapomenout nesmíme ani na doprovodný program, který musí zaměření konference doplňovat a musí být pro účastníky zajímavý.

Kam si myslíte, že se letos bude ubírat oblast nekonvenčních zdrojů elektrické energie?
Již několik let zaznamenáváme zvyšující zájem nejen o obnovitelné zdroje elektrické energie, ale především o možnost akumulovat elektrickou energii a tím ji uskladňovat jak v horizontu sekund a minut, tak v horizontu hodin až dní. Z přihlášených příspěvků lze vyčíst, že tento trend bude i v letošním roce nabývat na síle.

Má vůbec smysl myslet si, že jednou jádro neovládne všechny zdroje energií?
Osobně si myslím, že zda energetická politika státu bude založena na jádru, nebo na jiných zdrojích je pouze věcí politických rozhodnutí a dlouhodobých strategií. Dokážu si představit a věřím, že současné znalosti a technologická vyspělost umožňuje nastavit energetický mix zdrojů takovým způsobem, aby nedocházelo ke skokovému zdražování cen energií (jak jsme měli možnost zaznamenat), aby nebyly zvýhodňovány určité zájmové skupiny na úkor občanů a přitom aby docházelo k postupnému odklonu od zdrojů využívajících fosilní paliva, kam svou podstatou patří i využití energie jádra. To vše samozřejmě při zachování spolehlivosti a kvality dodávané elektrické energie.

Na konferenci se Vám podařilo několik skvělých novinek. Můžete nám je prosím přiblížit?
Největší novinkou bude nově zavedený workshop. V letošním roce se nám sešlo velké množství příspěvků z oblasti elektrochemických zdrojů elektrické energie, lidově zvaných „baterek“, a proto jsem se rozhodli v letošním roce paralelně s konferencí uspořádat WORKSHOP NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE A MODERNÍ AKUMULÁTORY. Druhou novinkou je již tradičně doprovodný program, který se každým rokem snažíme dělat pro účastníky maximálně zajímavý, přitom tematicky adekvátní k NZEE.

Na co se mohou všichni účastníci těšit v rámci Vaší konference?
Jak jsem již nastínil, kromě rozsáhlého programu zaměřeného jak na problematiku využití energie slunce, vody a větru, tak na problematiku úložišť elektrické energie, konkrétně elektrochemických zdrojů (akumulátorů). Navíc nás v letošním roce bude čekat exkurze větrných mlýnů v Rudicích a Ruprechtově a jeskyně Výpustek známá svou vojenskou historií.

Představení konference mohou zájemci najít oficiálních stránkách konference www.nzee.cz.


http://www.feec.vutbr.cz/tisk_zpravy/tz_NZEE2014-35_pripravy_140512.pdf

zveřejněno dne: 12.05.2014