Tisková zpráva

Další ročník NZEE je za námi, letos s visačkou 35

datum: 30.05.2014

autor: Ing. Jiří Wagner

zdroj: FEKT VUT v Brně

soubor se zprávou: tz_NZEE_2014.pdf

obsah zprávy:

Další ročník NZEE je za námi, letos s visačkou 35

Blanenský hotel Panorama již potřetí přivítal odborníky na nekonvenční zdroje elektrické energie. Více než šedesát účastníků diskutovalo o budoucnosti a perspektivách nekonvenčních zdrojů. Letos měla konference i skvělou novinku. Workshop o moderních akumulátorech slavil úspěch. Další ročník konference se uskuteční 20. - 22. května 2015.

I letos byl začátek konference v duchu neformálního setkání odborníků, tzv. kulatý stůl NZEE slouží k výměně názorů a odborných myšlenek účastníků konference. Odborný program zahájil hlavní partner společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o. Důraz byl letos kladen na požití alternativních paliv v záložních dieselagregátech a rozšíření záběru tohoto typu zdrojů z původně "čistě záložních" směrem ke "špičkovacím". Celý blok přednášek se nesl v duchu čistších nekonvenčních zdrojů energie a jejich zavádění v průmyslu. První den byl ukončen prohlídkou větrného mlýnu Rudice. "Bylo velmi zajímavé sledovat názorové rozlišnosti a úhly pohledu. V tomto ohledu byla konference velmi přínosná a vážíme si všech názorů," dodává spokojeně hlavní organizátor konference, doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.

Druhý den konference patřil vodíkovému hospodářství, bateriím a akumulátorům. Součástí tohoto bloku byla problematika elektrolyzérů, palivových článků, úložišť vodíku, zvyšování efektivity a možností použití. Další významnou součástí konference byla fotovoltaika a solární články. S velkým ohlasem se setkala řada přednášek VŠB z oblasti elektromobility. "Témat bylo letos opravdu hodně. Myslím si, že přínos konference pro účastníky a další bádání byl obrovský. Snad si každý odnesl to, co se mu bude i nadále hodit," vypočítává přínosy konference, jejíž sborník se objeví v databázi TIB, Bača. Druhý den konference zakončila návštěva jeskyně Výpustek, kde účastníci mohli porovnávat výsledky válečné i poválečné lidské činnosti s výtvory přírody.

A s jakým závěrem z konference se letos rozjeli odborníci? "Věřím, že účastníci si odnesli spoustu nových informací a navázali nové kontakty. Většina z nás je úzce specializovaná s hlubokou znalostí pouze "své" problematiky a setkání širokého portfolia odborníků pomáhá nalézat paralely a nastavuje spolupráci při řešení složitých mezioborových problémů" uzavírá 35. ročník konference doc. Bača. Další konference se uskuteční v květnu 2015. Velký dík patří partnerům a sponzorům konference, zejména České elektrotechnické společnosti, Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, České vodíkové technologické platformě, agentuře CzechInvest, generálním partnerům skupině ČEZ, HTEST a BATTEX. Více informací o programu a konferenci najdete na www.nzee.cz.


http://www.feec.vutbr.cz/tisk_zpravy/tz_NZEE_2014.pdf

zveřejněno dne: 30.05.2014