Tisková zpráva

Letní univerzita končí, ale získané znalosti a osobní zkušenosti zůstávají

datum: 15.09.2014

autor: Jiří Bezděk

zdroj: tiskový mluvčí ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany

soubor se zprávou: tz_Vysledky_Letni_univerzity_Dukovany_2013.pdf

obsah zprávy:

Letní univerzita končí, ale získané znalosti a osobní zkušenosti zůstávají

Ani vydatný déšť za okny, který doprovázel závěr 6. ročníku Letní univerzity v Jaderné elektrárně Dukovany, nesmyl radost a úsměvy studentů nad výsledky a vyhodnocením čtrnáctidenního úsilí, kterého se účastnilo 32 studentů z pěti škol z celé České republiky. Na závěrečném setkání představil roli Občanské bezpečnostní komise její předseda, Ing. Aleš John, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dana Drábová, Ph.D. představila očekávanou budoucnost lokality Dukovany, spočívající v reálném prodloužení provozu všech čtyř bloků elektrárny do roku 2045 a zahájení výstavby nového jaderného zdroje, který má nahradit stávající bloky po tomto termínu.

Třicet dva studentů z technických vysokých škol z Brna, Prahy, Ostravy, Plzně a Bratislavy si během dvoutýdenního pobytu v elektrárně vyslechlo přes 25 odborných přednášek a strávilo více jak 20 hodin v útrobách jaderné elektrárny, kde nechyběla ani návštěva kontrolovaného pásma (hermetických prostor) právě odstaveného 1. reaktorového bloku. Úroveň a hloubka znalostí o jaderné elektrárně byla na závěr ověřena tradičním testem, ve kterém nejlépe uspěl student oboru elektroenergetika Vysoké školy báňské v Ostravě, Tomáš Serafin. V těsném závěsu se umístili David Halabuk a Jan Kordiovský z VUT Brno.

A jak hodnotí průběh samotné univerzity studenti? "Letní univerzita se mi moc líbila. Zajímaly mne hlavně ty složitější přednášky jako například reaktorová fyzika. Když si člověk něco přečte sám, tak mu to nic neřekne, ale tady ty přednášky byly velmi zajímavé a měly hlavu a patu," komentuje svoji účast Jana Šumpelová z Jaroměřic nad Rokytnou. Kromě odborných přednášek a exkurzí do provozu si studenti měli možnost v rámci části věnované personalistice vyzkoušet výběrové řízení nanečisto a vybrali nového vedoucího. "Navštívili jsme také rozvodnu Slavětice a přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice. Zde jsme zažili ohlušující start turbíny," přibližuje náplň programu Josef Hausner, student VUT v Brně.

Prezentace předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, pod názvem "QUO USQUE TANDEM DUKOVANY?" s možným překladem "Jak dlouho bude trvat provoz 1-4 bloku JE Dukovan?" neboli "Jak dlouho bude trvat, než se zde bude stavět dukovanská 5?", měla u studentů i přítomných hostů z vysokých škol a univerzit velký úspěch. Odpovědi přišly v průběhu přednášky. Generace reaktorů II., které jsou v Jaderné elektrárně Dukovany, prokazují delší životnost, než bylo původně předpokládáno. Po všech modernizačních akcích, které zde byly nebo jsou prováděny, je na místě zařazení do kategorie generace reaktorů II.+ "Dá se očekávat, že Dukovany budou mít technicky na to, aby odsloužily 60 let, pokud se ČEZ o ně bude starat stejně jako doposud," řekla Dana Drábová. Závěrem Daně Drábové za všechny studenty poděkoval Luděk Smola, student FEKT VUT Brno.

Jiří Bezděk
tiskový mluvčí ČEZ, a. s.,
Jaderná elektrárna Dukovany

 

 

 


http://www.feec.vutbr.cz/tisk_zpravy/tz_Vysledky_Letni_univerzity_Dukovany_2013.pdf

 

 

 

zveřejněno dne: 13.10.2016