Nabídka programů

Teoretická elektrotechnika

Kombinovaná 4 roky Zakončeno titulem Ph.D.

Teorie, praxe a metody vědecké práce. Zaměříte se na teorii elektromagnetismu, teorii elektrických obvodů a obecné metody zpracování signálů. Naučíte se tvůrčím způsobem využívat moderní výpočetní a měřicí techniku.
Stanete se vyhledávanými experty v oblasti elektrotechniky. Odborníci vývoje, konstrukce a provozu ve výzkumných a vývojových institucích – či elektronických výrobních firmách.

Tento program zajišťuje Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky

Detailní charakteristika studijního programu

Žijte světem teoretické elektrotechniky

 • 95 %

  studentů projde přijímacím řízením

 • 97,9 %

  studentů úspěšně dokončí studium

 • 98 %

  absolventů najde do měsíce práci

 • 32 000 Kč

  je průměrný nástupní plat absolventů

Co Vás čeká

Vyberete si téma výzkumu, budete na něm soustavně pracovat a naučíte se publikovat jeho výsledky ve vědeckých časopisech, nebo je prezentovat na zahraničních konferencích. To ovšem nebude Vaše jediná cesta do ciziny, v rámci doktorského studia vás také čeká zahraniční stáž. Budete muset prokázat i samostatnost. Tu využijete jak ve svém vlastním výzkumu, tak i jako cvičitel studentů v laboratořích, nebo vedoucí jejich závěrečných prací. Na konci studia vás čeká už jen obhajoba disertační práce, po které vám titul Ph.D. už nikdy neodpáře.

Pojďte na FEKT!

Jak se dostat na FEKT