Nabídka programů

Kybernetika, automatizace
a měření

Kombinovaná 4 roky Zakončeno titulem Ph.D.

Proniknete do technologií budoucnosti – jako Průmysl 4.0, Internet věcí nebo automatických automobilů. Do hloubky pochopíte chování a řízení těchto složitých systémů. A to v prostředí špičkových laboratoří naší fakulty.
Až dostudujete, budete moci vyvíjet a aplikovat řídicí a měřicí systémy, průmyslové komunikace, počítačové vidění nebo robotiku. Čekají na vás pozice vedoucích pracovníků vývojových týmů. Nebo se vrhnete na volnou nohu. A pokud vás láká kariéra ve výzkumu, najdete uplatnění v akademické sféře.

Tento program zajišťuje Ústav automatizace a měřicí techniky

Detailní charakteristika studijního programu

Vítězí, kdo umí řídit, měřit, automatizovat!

 • 70 %

  studentů projde přijímacím řízením

 • 40 %

  studentů úspěšně dokončí studium

 • 100 %

  absolventů najde do měsíce práci

 • 40 000 Kč

  je průměrný nástupní plat absolventů

Co Vás čeká

Základem doktorského studia v programu Kybernetika, automatizace a měření je studijní i tvůrčí samostatnost. Hlavní náplní studia bude výzkum v oblasti, která vás zajímá a bude náplní dizertační práce. Budete mít příležitost se zapojit do výzkumných projektů se zajímavými zahraničními partnery a firmami. V průběhu studia také vyrazíte na stáž do zahraničí. Období prvních dvou ročníků studia zakončíte státní doktorskou zkouškou. Následně pokračujete v disertační práci, publikujete výsledky vlastního bádání na mezinárodních konferencích nebo v odborných časopisech. Budete se rovněž přiměřeně podílet na výuce odborných předmětů na ústavu. Nakonec odevzdáte a obhájíte dizertaci a titul Ph.D. je váš.

Pojďte na FEKT!

Jak se dostat na FEKT