Nabídka programů

Elektronika a sdělovací
technika

Kombinovaná 4 roky Zakončeno titulem Ph.D.

V rámci doktorského studia tohoto oboru se naučíte samostatné vědecké práci. Jako doktorand se budete postupně učit hledat a popisovat doposud nevyřešený technický problém ve svém oboru studia. Navrhnete a představíte jeho jedinečné řešení v rámci vědecké komunity. Nedílnou součástí studia bude vědecká a publikační činnost, účast na mezinárodních konferencích a kongresech a zahraničních stážích na prestižních univerzitách.
Obor Elektronika a sdělovací technika by měl být vaší první volbou, pokud chcete být respektovaným vědcem nebo vedoucím pracovníkem ve výzkumu v oblasti elektronických a bezdrátových komunikací. Budete udávat směr vývoje v této oblasti.

Tento program zajišťuje Ústav radioelektroniky

Detailní charakteristika studijního programu

Rozumíme elektronice a komunikačním technologiím

 • 95 %

  studentů projde přijímačkami

 • 65 %

  studentů vyjede na zahraniční stáž

 • 75 %

  studentů úspěšně dokončí studium

 • 45 000 Kč

  je průměrný nástupní plat absolventů

Co Vás čeká

Na začátku studia budete ještě navštěvovat vybrané doktorské předměty. Zapojíte se do výuky v rámci laboratorních nebo počítačových cvičení. Budete vypisovat témata a vést bakalářské nebo diplomové práce. Naučíte se psát odborné a vědecké články do časopisů nebo na konferenci. Ale hlavně budete studovat dostupné informace o tématu vaší doktorské práce. Po dvou letech sepíšete její teze, které budete obhajovat před odbornou a vědeckou komisí. Cíle doktorské práce pak během následujících dvou let doplníte vlastním výzkumem a sepíšete do vaší disertační práce. No a po jejím obhájení z vás budou doktoři. Takoví, kteří udávají směr dlouhodobého technického výzkumu a vývoje ve firmách nebo korporacích. Nebo si na základě vašich výsledků založíte zajímavý start-up.

Pojďte na FEKT!

Jak se dostat na FEKT