Nabídka programů

Fyzikální elektronika a
nanotechnologie

Prezenční 4 roky Zakončeno titulem Ph.D.

Získáte mezioborové znalosti technické i přírodovědné. Dozvíte se spoustu z fyziky polovodičů, kvantové elektroniky nebo matematického modelování. Naučíte se řešit problémy nanotechnologií. A pracovat ve špičkově vybavené laboratoři – s elektronovým mikroskopem nebo různými typy analyzátorů.
Stanete se odborníky na využívání stávajících metod a tvorbu nových. A to v oblasti elektroniky a elektrotechniky se zaměřením na návrh, modelování, charakterizaci a testování materiálů a součástek – především pak nanostruktur. Uplatnění najdete jak v technologických firmách, tak ve výzkumných ústavech nebo na vysokých školách technického a přírodovědného zaměření.

Tento program zajišťuje Ústav fyziky

Detailní charakteristika studijního programu

Porozumějte tomu, jak věci fungují

Co Vás čeká

Co Vás čeká? Ještě více teorie – fyziky, matematiky a dalších předmětů podle tématu doktorského studia. Naučíte se psát odborné články a začnete pracovat na své disertační práci. Vyzkoušíte si, jaké je to z druhé strany –několik hodin týdně povedete laboratorní cvičení pro bakaláře. Pokud si nebudete vědět rady, pomůže vám školitel nebo doktorandi vyšších ročníků. Studium směřujete ke státní doktorské zkoušce, která vás čeká na konci ročníku. Více času věnujete své disertační práci. Výsledky pak publikujete na konferencích a v časopisech. A budete pracovat na projektech spojených s vaším tématem, případně spolupracovat s firmami.
V dalších letech vás čeká disertační práce a případně práce na projektech. Na konci 4. ročníku ji odevzdáte a následně musíte obhájit, abyste získali své Ph.D. Pokud to náhodou nestihnete, máte na odevzdání a obhájení ještě další čtyři roky.

Pojďte na FEKT!

Jak se dostat na FEKT