Nabídka programů

Teoretická elektrotechnika

Prezenční 4 roky Zakončeno titulem Ph.D.

Teorie, praxe a metody vědecké práce. Zaměříte se na teorii elektromagnetismu, teorii elektrických obvodů a obecné metody zpracování signálů. Naučíte se tvůrčím způsobem využívat moderní výpočetní a měřicí techniku.
Stanete se vyhledávanými experty v oblasti elektrotechniky. Odborníci vývoje, konstrukce a provozu ve výzkumných a vývojových institucích – či elektronických výrobních firmách.

Tento obor zajišťuje Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky

Žijte světem teoretické elektrotechniky

 • 95 %

  studentů projde přijímacím řízením

 • 97,9 %

  studentů úspěšně dokončí studium

 • 98 %

  absolventů najde do měsíce práci

 • 32 000 Kč

  je průměrný nástupní plat absolventů

Co Vás čeká

Vyberete si téma výzkumu, budete na něm soustavně pracovat a naučíte se publikovat jeho výsledky ve vědeckých časopisech, nebo je prezentovat na zahraničních konferencích. To ovšem nebude Vaše jediná cesta do ciziny, v rámci doktorského studia vás také čeká zahraniční stáž. Budete muset prokázat i samostatnost. Tu využijete jak ve svém vlastním výzkumu, tak i jako cvičitel studentů v laboratořích, nebo vedoucí jejich závěrečných prací. Na konci studia vás čeká už jen obhajoba disertační práce, po které vám titul Ph.D. už nikdy neodpáře.